Thomas von Westen Rønnow

 • Studentene fra 1938

  Studentene fra 1938

  Personer fra slekten omtalt i boken:

  Eva Tangen (1919-1976)
  Thor Andreas Tangen (1883-1961)
  Marie Selmer Bergersen (1886-1979)
  Thomas von Westen Rønnow (1914-2000)
  Stein Rønnow (1943-2011)
  Liv Rønnow (1946)
  Ola Rønnow (1952)


  Tittel: Studentene fra 1938 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1963
  Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1938, 1963
  Omfang: 612 s.
  Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042906045