Ivar Dahle

 • Studentene fra 1941

  Studentene fra 1941

  Personer fra slekten omtalt i boken:

  Tove Tangen (1922-2004)
  Thor Andreas Tangen (1883-1961)
  Marie Selmer Bergersen (1886-1979)
  Frans Otto Dahle (1914 - 1998)
  Thor Dahle (1946)
  Ivar Dahle (1950)


  Tittel: Studentene fra 1941
  Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1941, (T. Juul Møller), 1966
  Omfang: 679 s.
  Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010705008