Studentene fra 1941

Personer fra slekten omtalt i boken:

Tove Tangen (1922-2004)
Thor Andreas Tangen (1883-1961)
Marie Selmer Bergersen (1886-1979)
Frans Otto Dahle (1914 - 1998)
Thor Dahle (1946)
Ivar Dahle (1950)


Tittel: Studentene fra 1941
Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1941, (T. Juul Møller), 1966
Omfang: 679 s.
Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010705008

Public
Studentene fra 1941
Studentene fra 1941

Personer fra slekten omtalt i boken:

Tove Tangen (1922-2004)
Thor Andreas Tangen (1883-1961)
Marie Selmer Bergersen (1886-1979)
Frans Otto Dahle (1914 - 1998)
Thor Dahle (1946)
Ivar Dahle (1950)


Tittel: Studentene fra 1941
Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1941, (T. Juul Møller), 1966
Omfang: 679 s.
Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010705008

Created by • Last edit by on 05/19/16 12:23 am

Last edit by on May 19th, 2016

No feedback yet


Form is loading...