Studentene fra 1938

Personer fra slekten omtalt i boken:

Eva Tangen (1919-1976)
Thor Andreas Tangen (1883-1961)
Marie Selmer Bergersen (1886-1979)
Thomas von Westen Rønnow (1914-2000)
Stein Rønnow (1943-2011)
Liv Rønnow (1946)
Ola Rønnow (1952)


Tittel: Studentene fra 1938 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1963
Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1938, 1963
Omfang: 612 s.
Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042906045

Public
Studentene fra 1938
Studentene fra 1938

Personer fra slekten omtalt i boken:

Eva Tangen (1919-1976)
Thor Andreas Tangen (1883-1961)
Marie Selmer Bergersen (1886-1979)
Thomas von Westen Rønnow (1914-2000)
Stein Rønnow (1943-2011)
Liv Rønnow (1946)
Ola Rønnow (1952)


Tittel: Studentene fra 1938 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1963
Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1938, 1963
Omfang: 612 s.
Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042906045

Created by • Last edit by on 05/18/16 11:52 pm

Last edit by on May 18th, 2016

No feedback yet


Form is loading...