Studentene fra 1936

Personer fra slekten omtalt i boken:

Ellen Margrethe Berg (1916 - 1994).
Sigurd Berg (1876 - 1962)
Christiane Margrethe Tangen (1884 - 1972).


Studentene fra 1936 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25-års jubileet 1961.

Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1936, 1961
Omfang: 631 s. ill., port.

Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071705123

Public
Studentene fra 1936
Studentene fra 1936

Personer fra slekten omtalt i boken:

Ellen Margrethe Berg (1916 - 1994).
Sigurd Berg (1876 - 1962)
Christiane Margrethe Tangen (1884 - 1972).


Studentene fra 1936 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25-års jubileet 1961.

Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1936, 1961
Omfang: 631 s. ill., port.

Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071705123

Created by • Last edit by on 05/18/16 11:04 am

Last edit by on May 18th, 2016

No feedback yet


Form is loading...