Studentene fra 1931

Personer fra slekten omtalt i boken:

Kaare Sigurdsson Berg (1912 - 2003)
Kristiane Elisabeth Seeland (1919 - 1994)
Sigurd Berg (1876 - 1962)
Christiane Margrethe Tangen (1884 - 1972)
Albert Seeland (1882 - 1982)
Ellen Christiane Margrethe Berg (1941)
Kari Elisabeth Berg (1944)
Sigurd Kaaresson Berg (1946)


Tittel: Studentene fra 1931 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1956

Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1931, 1956

Omfang: 454 s.

Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012012008023

Public
Studentene fra 1931
Studentene fra 1931

Personer fra slekten omtalt i boken:

Kaare Sigurdsson Berg (1912 - 2003)
Kristiane Elisabeth Seeland (1919 - 1994)
Sigurd Berg (1876 - 1962)
Christiane Margrethe Tangen (1884 - 1972)
Albert Seeland (1882 - 1982)
Ellen Christiane Margrethe Berg (1941)
Kari Elisabeth Berg (1944)
Sigurd Kaaresson Berg (1946)


Tittel: Studentene fra 1931 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1956

Publisert: Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1931, 1956

Omfang: 454 s.

Varig lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012012008023

Created by • Last edit by on 05/19/16 12:15 am

Last edit by on May 19th, 2016

No feedback yet


Form is loading...